V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať!

sewn bag s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Jenisejská 45A
040 12 Košice

  info@sewnbag.com